• KOM IN ACTIE
    VOOR VENSERPOLDER!

Venserpolder Groeit & Leeft!

Venserpolder Groeit & Leeft! is een project om de gezondheid en de leefomgeving op basis van het concept positieve gezondheid  van bewoners in de wijk Venserpolder in Amsterdam Zuidoost te verbeteren. De komende twee jaar – 2017-2018 – zal een aanpak worden ontwikkeld voor en door bewoners. Het project wordt uitgevoerd i.o.v. ZonMw

De naam van het project Venserpolder Groeit & Leeft! en het ontwerp voor het logo zijn door bewoners bedacht.

Met dit project, dat op 8 mei 2017 voor het eerst aan het grote publiek werd gepresenteerd, willen we bestaande initiatieven met elkaar verbinden. Nieuw hierbij is dat we onderzoeken hoe de benadering vanuit Positieve gezondheid en de directe leefomgeving hierbij een rol kunnen spelen.

Bij Positieve gezondheid gaat het om hoe je aan te kunnen passen en zelf te beslissen bij uitdagingen van het leven.

Gezondheid wordt breed gezien: zowel lichamelijke, psychische en sociale gezondheid spelen een rol. Daarnaast spelen ook zingeving, kwaliteit van leven, dagelijkse activiteiten en de wisselwerking met de leefomgeving een belangrijke rol.

Er is een aanpak ontwikkeld voor en door bewoners van de wijk, die hen in staat zal moeten stellen regie te krijgen over het eigen leven en gezondheid.

In het project staan bewoners centraal en zijn de verbindende factor tussen het aanbod van de verschillende deelnemende gezondheids- en welzijnsinstellingen.

Door een stemactie kwamen we er achter waar men de meeste behoefte aan had.

KOM LANGS BIJ HET KOFFIE-UURTJE

ELKE DONDERDAG VRIJE INLOOP VAN 14:00 – 15:30 DE KOFFIE STAAT KLAAR!

Stemactie

Deze bewoners pitchten 8 pilots en versterkten daarmee de stemactie die tot februari 2018 liep.

Het project

EERSTE FASE

november 2016 – mei 2017

In kaart brengen van wensen, problemen, kracht en oplossingsstrategieën van burgers met verschillende etnische en culturele achtergronden, in relatie tot gezondheid en leefomgeving.

TWEEDE FASE

mei 2017 – november 2017

Ontwikkeling van de gezamenlijke gezondheidsaanpak met zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente en inwoners (verbinding met bestaande initiatieven)

DERDE FASE

november 2017 – november 2018

Verzamelen van data en uitvoeren gezamenlijke aanpak in drie pilots, gericht op gezondheidsbevordering en leefomgeving.

VIERDE FASE

november 2018 – november 2019

Evaluatie van de drie pilots en afronden van het onderzoek

Het projectteam

Contact

kernteam Venserpolder 
Jessica Dikmoet, Chantal Tjin, Judith Meijer en Mirelda Reidewald – Helslijnen (MaDi) die Karin Moor opvolgt.

Louis Bolk Instituut
Herman van Wietmarschen, Sjef Staps en Louise Witteman die Ellen van der Pol opvolgt.

uitbreiding projectteam na eerste fase
Oscar Hulscher, Merrel Hoefdraad, Juan Walter en Juanita van Schoonhoven

lokaal expertteam eerste fase
Zelda van Dijk, Souham Najjar, Gilma Laurence, Melie Palm, Sandro Cooman, Farida de Ramdanie en Talita Keerveld

lokaal expertteam tweede fase
Souham Najjar, Melie Palm, Gilma Laurence, Talita Keerveld, Hugo Ellensburg, Collin Edson en Sherry Jae Ebere

stagiaires eerste fase
Puck Hofman en Feline Platzer

stagiaire vanaf tweede fase
Ky-Lie Tan en Lisette Mijnen

© Copyright - Venserpolder Groeit en Leeft | Ontwikkeld in samenwerking met Red Element